Stála expozícia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
Za slobodu – možnosti a podmienky prehliadky expozície

Dňa 8. decembra 2016 formou pracovného otvorenia Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov posúdila a v realizovanom tvare exponátov a prezentovanej umeleckej tvorby akceptovala podoby svojej stálej expozície venovanej pokrokovým a národným tradíciám, ako aj formovaniu a vývinu protifašistických organizácií a hnutia
po oslobodení. Slávnostné otvorenie expozície sa uskutočnilo dňa 20. decembra 2016, pričom v neformálnej predpremiére si náš vlajkový, vzácny a atraktívny múzejno-galerijný a dokumentačný filmotékový celok prezrelo aj početné plénum účastníkov spomienkovej slávnosti k výročiu prijatia Vianočnej dohody dňa 19. decembra 2016. Od tých čias je stála expozícia nazvaná príznačne Za slobodu v plnej miere k dispozícii širokej kultúrnej verejnosti – najmä odbojárskej obci, ale aj študentom stredných a vysokých škôl, odborníkom a aktívom profilových záujmových, spoločenských a nadačných inštitúcií, ale aj protifašisticky orientovaných pokrokových politických strán a hnutí. Keďže prehliadka expozície si vyžaduje sústredenú pozornosť návštevníka v časovo adekvátnom rozsahu, pričom je vhodné a potrebné dohodnúť aj výber filmového alebo televízneho dokumentu alebo hraného filmu ako súčasti prezentovaného celku, je potrebné prehliadku expozície termínovo a časovo dohodnúť telefonicky alebo mailom, a to najneskôr 2 dni pred uvažovanou prehliadkou, priamo so zostavovateľom a kurátorom expozičného celku PhDr. Ladislavom Skrakom /mobil – 0908 773 693, e-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk alebo klubszpb@gmail.com/.

PhDr. Ladislav Skrak, tajomník
Klubu umelcov, spisovateľov a historikov
pri ÚR SZPB