Kancelária Ústrednej rady SZPB Bratislava

Adresa: Štúrová 8, 81102 Bratislava

MenoPozíciaTelefónE-mail
Sekretariát predsedu SZPB
Ing. Pavol Sečkár, PhD.predseda02/38 10 49 43
0903 227 044
Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc.tajomník02/38 10 49 45
0911 716 451
 tajomnik@szpb.sk
Zdenka Šramkovásekretárka02/38 10 49 41sekretariat@szpb.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Jana Staroselská, CSc.vedúca ekonomického oddelenia02/38 10 49 42
0911 151 512
 ekonomka@szpb.sk
Ing. Peter Barošodborný referent ekonomického oddelenia0911 716 452asistenteko@szpb.sk
Eva Spišákováúčtovníčka a mzdárka
Koordinačné oddelenie
Ing. Jozef Ťažkývedúci koordinačného oddelenia02/38 10 49 44
0903 733 185
asistent@szpb.sk
Denisa Žiakováreferentka organizačného oddelenia02/38 10 49 46orgreferent@szpb.sk
Mediálne oddelenie
Braňo Ondrušvedúci mediálneho oddelenia, šéfredaktor dvojtýždenníka Bojovníka0915 290 059redakcia@bojovnik.eu
sefredaktor@szpb.sk
redakcia dvojtýždenníka Bojovník02/38 10 49 48bojovnik@szpb.sk
Ján Rohárinternetové média SZPB, Bojovnik.eu0910 257 665media@szpb.sk
Martin Krnoredaktor dvojtýždenníka Bojovník0905 333 482martin.krno1@gmail.com
Sofia Prétorováredaktorka dvojtýždenníka Bojovník0915 091 250pretorova@bojovnik.eu
Lenka Želonkováredaktorka dvojtýždenníka Bojovník0944 230 979zelonkova@bojovnik.eu
Boris Mackoredaktor dvojtýždenníka Bojovníkmacko@bojovnik.eu
Branislav Baloghredaktor portálu Bojovnik.eu
Vladimír Mikundazostavovateľ Ročenky odbojárov0903 254 027vmikunda@centrum.sk
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d85132.63568282085!2d17.190055865984597!3d48.17974304310984!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x476c89422b567e49%3A0x9cfa66953b5d4101!2zxaB0w7pyb3ZhIDE0LzgsIDgxMSAwMiBCcmF0aXNsYXZh!5e0!3m2!1ssk!2ssk!4v1492765998535