Kancelária Ústrednej rady SZPB Bratislava

Adresa: Štúrová 8, 81102 Bratislava

MenoPozíciaTelefónE-mail
Sekretariát predsedu SZPB
Ing. Pavol Sečkár, PhD.predseda02/38 10 49 43
0903 227 044
Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc.tajomník02/38 10 49 45
0911 716 451
 tajomnik@szpb.sk
Zdenka Šramkovásekretárka02/38 10 49 41sekretariat@szpb.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Jana Staroselská, CSc.vedúca ekonomického oddelenia02/38 10 49 42
0911 151 512
 ekonomka@szpb.sk
Ing. Peter Barošodborný referent ekonomického oddelenia0911 716 452asistenteko@szpb.sk
Eva Spišákováúčtovníčka a mzdárka
Koordinačné oddelenie
Ing. Jozef Ťažkývedúci koordinačného oddelenia02/38 10 49 44
0903 733 185
asistent@szpb.sk
Denisa Žiakováreferentka organizačného oddelenia02/38 10 49 46orgreferent@szpb.sk
Mediálne oddelenie
Braňo Ondrušvedúci mediálneho oddelenia, šéfredaktor dvojtýždenníka Bojovníkaredakcia@bojovnik.eu
Ján Rohárzástupca mediálneho oddelenia SZPB0910 257 665media@szpb.sk
Martin Krnozástupca šéfredaktora dvojtýždenníka Bojovník0905 333 482martin.krno1@gmail.com
Sofia Prétorováredaktorka dvojtýždenníka Bojovník0915 091 250pretorova@bojovnik.eu
Lenka Želonkováredaktorka dvojtýždenníka Bojovník0944 230 979zelonkova@bojovnik.eu
Boris Mackoredaktor dvojtýždenníka Bojovník (Košice)macko@bojovnik.eu
Branislav Baloghredaktor dvojtýždenníka Bojovník (Bratislava)balogh@bojovnik.eu