Vedomostná súťaž Medzníky II. svetovej vojny

ŠTATÚT SÚŤAŽE „MEDZNÍKY DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY“na stiahnutie

Záväzná prihláška na okresné kolo súťaže „Medzníky druhej svetovej vojny“na stiahnutie

Metodická príručka pre súťaž okresného kola „Medzníky druhej svetovej vojny“na stiahnutie

Propozície súťaže pre základné školy a 8-ročné gymnázia „Medzníky druhej svetovej vojny“na stiahnutie

Podpredseda ÚR Norbert Lacko – Organizujme porady s predmetovou komisiou dejepisu.na stiahnutie

May be an image of 4 people
Riaditeľ školy ZŠ Jána Palárika Majcichov Martin Bodis po podpise dohody o spolupráci s SZPB – zľava – Irena Lacková, Martin Bodis, Pavol Sečkár a Norbert Lacko