Ústredná rada SZPB

Por. čísloTitul, priezvisko, meno
adresa bydliska
Dátum
narodenia
Telefón/
mobil
Zástupca
1.Ing. BLAHA Benjamín
067 83  Kamienka 139
09.07.19600917 945 429Humenné
2.JUDr. BALÁŽ Štefan
Sídlisko Rimava 11/34
979 01  Rimavská Sobota
04.04.19430905 848 870Rimavská Sobota
3.BULKO  Jaroslav
Hurbanova 1/6
965 01  Žiar n/Hronom
18.12.19430905 784 363Žiar nad Hronom
4.RSDr. CEROVSKÝ Jozef
Kuzmányho 10
984 01  Lučenec
19.07.19500904 880 825Lučenec
5.MUDr.  ČOMBOR Igor, PhD.
Makovického 1626/14
034 01  Ružomberok
01.01.19450905 535 242Ružomberok
6.Ing. ČORBA Jozef
Prostějovská 113
080 01  Prešov
01.05.19500905 799 096Prešov
7.RSDr.  DROTÁR  Juraj
ul. Hlinská 9
010 01  Žilina
14.5.19390904 576 204Žilina
8.Ing. DUBEŇ Ľubomír
Vojenská 352
900 41  Rovinka
29.03.19550918 908 042HOSk letcov
bojovníkov
v SNP a zahraničí
9.Dr. Ing. FECKO Artem
Toplianska 4
085 01  Bardejov
28.02.19440905 904 093Bardejov
10.Mgr. GERGEĽOVÁ Monika
Mieru 5
044 14  Čaňa
05.05.19800915 968 041Košice
11.RSDr. HAMAR Ján
M.R.Štefánika 51
934 01  Levice
01.01.19450902 838 575Levice
12.RSDr. HAVEL Jozef
951 17  Cabaj Čápor 1206
21.01.19430907 706 252Nitra
13.JUDr. CHUDÍK Ján, CSc.
Ožvoldíkova 11
841 02  Bratislava
12.11.1926HOSk vojakov
zahraničných a
spojeneckých armád
14.Ing. JANSKÝ  Jozef
925 31  Gáň 231
31.03.19470905 527 533Galanta
15.Ing. KOPKO  Michal
Partizánska 3266/4
058 01  Poprad
12.05.19580903 990 106Poprad
16.RSDr. KRIŠTOFÍK Kamil
J. Hašku 21
915 01  Nové Mesto nad Váhom
30.11.1953Nové Mesto nad Váhom
17.PhDr. KRNO Martin
Holubyho 1
811 03  Bratislava
12.07.19580905 333 482Bratislava
18.Ing. KULIK Dušan
Horný Šianec 11
911 01  Trenčín
15.11.19540905 205 417Trenčín
19.Ing. KUNA Karol
Fándlyho 14
811 03  Bratislava
27.04.19280903 437 845HOSk partizánov
v SNP a zahraničí
20.Ing. LACKO Norbert
Brezová 14
900 24  Veľký Biel
06.10.19500902 964 009Rožňava
21.LIBA Mirko
Wurmova 7
040 23  Košice
17.10.19470911 471 017HOSk 1.ČSA
22.Doc.PhDr.RSDr. LONGAUER Viliam, CSc.
Plánky 1672/43
943 57  Bratislava
30.08.19440911 716 451Tajomník ÚR SZPB
23.Ing. MARTINKO Ján
Brezová 488/6
031 04  Liptovský Mikuláš – Podbreziny
27.07.19460907 106 174Liptovský Mikuláš
24.MARUNIČ Jozef
Štefánikova 14
943 01  Štúrovo
08.06.19500902 094 234Nové Zámky
25.Stará Ľubovňa
26.MISALOVÁ Zdenka
Novomeského 1210/64
905 01  Senica
15.06.1952Senica
27.PhDr. NÁHLIK Miroslav
Slnečná 8
962 37  Kováčová
05.01.19620911 330 533Zvolen
28.JUDr. NOSKO Ivan
Sietná 1067
092 03  Vrbové
05.04.19510905 575 796Piešťany
29.NOVOTNÝ Jozef
Iliašovská 30
053 33  Smižany
10.7.1951Spišská Nová Ves
30.Ing. PACEK Ján
Pri ihrisku 5
976 96  Medzibrod
28.4.19530905 862 753Banská Bystrica
31.Ing. PETER Michal
094 31  Petrovce
09.04.19530903 215 797Vranov nad Topľou
32.
JUDr. PETRÁŠ Jozef
29. augusta 13
038 52  Sučany
20.02.19500911 832 645Martin
33.RSDr. PETRÁŠ Jozef
G. Dusíka 58
917 00  Trnava
10.03.19540903 820 069Trnava
34.Ing. PETRÍK Pavel
Zakvášov 1518
017 01  Považská Bystrica
04.12.1954Považská Bystrica
35.Ing. PREGA Miroslav
M. Rázusa 1
071 01  Michalovce
20.01.19530911 351 050Michalovce
36.Ing. SEČKÁR  Pavol, PhD.
Partizánska cesta 46
974 01  Banská Bystrica
24.01.19390903 227 044predseda SZPB
37.ŠMIGA Vladimír
kpt. Nálepku 460/64
068 01  Medzilaborce
02.06.19520908 033 582Medzilaborce
38.ŠULEJ Ján
Clementisova 753
976 69  Pohorelá
08.05.19470905 517 903Brezno
39.Ing. UHRÍK  Ján
Puškinova 33
091 01  Stropkov
19.05.19500904 920 437Svidník
40.URBAN  Milan
Svätoplukova 9
075 01  Trebišov
19.01.19450905 398 693Trebišov
41.Bc. ŽIAK Ján
Š. Králika 7/13
971 01  Prievidza
31.08.1950Prievidza