Partneri SZPB

Odporúčame naštíviť

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,Stromová 1, 813 30 Bratislava
  www.minedu.sk
 • Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
  www.mod.gov.sk
 • Zväz vojakov SR, Hviezdoslavova 16, 911 01 Trenčín
  www.zvazvojakov.sk
 • Klub generálov SR, Dulovo nám. 6, 821 09 Bratislava
  www.kgsr.sk
 • HOREZZA, a. s., Teplická 81, 921 01 Piešťany
  www.boomer.sk
 • Český svaz bojovníků za svobodu, Legerova 22, 120 49 Praha 2
  www.svazbojovniku.cz
 • Československá obec legionářská, z. s., Sokolská 33, 120 00 Praha 2
  www.csol.cz
 • Zväz bojovníkov Poľskej republiky a bývalých politických väzňov, Al. Ujazdowskie 6a, 00-461 Varšava
 • UN-Veterán Slovakia, Pod Starým mostom, 926 09 Sereď
  www.uvv-sr.sk
 • Všeukrajinský spolok účastníkov vojny, 11, Bastionna St., Kyjev 010 14, Ukrajina
 • Múzeum SNP, Kapitulská 23, 975 59 Banská Bystrica
  www.muzeumsnp.sk
 • Smer-SD, Súmračná 25, 821 02 Bratislava
  www.strana-smer.sk
 • Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 811 09 Bratislava
  www.zmos.sk
 • Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 834 04 Bratislava
  www.senior.sk
 • Zjednotená Rada ukrajinského zahraničného kozáctva  (ZRUZK), bul. Entuziamistov, 15, op. 5, Kyjev, 021 54, Ukrajina
  rada.ukr.cosakr@ukr.net
 • Spoločnosť M. R. Štefánika, Národný dom Štefánikov, 906 13 Brezová p/Bradlom
  www.mrstefanik.sk
 • Únia žien Slovenska (ÚŽS), Súbežná 2, 811 04 Bratislava
  www.uniazien.sk
 • Konfederácia Klubov vojenskej histórie Slovenska, Prievozská 30, 935 26 Starý Tekov
  www.kpvhs.sk
 • Vojenská zotavovňa a Hotel Smrekovica, a. s., Smrekovica 7784, 034 03 Ružomberok
  www.vzsmrekovica.sk
 • Vojenské múzeum Dukla
  www.svidnik.sk
 • Vojenský historický ústav
  www.vhu.sk
 • Koncentračný tábor Mauthausen (DE)
  www.mauthausen-memorial.at
 • Koncentračný tábor Osviečim (PL,EN)
  www.auschwitz.org.pl
 • Vysoké Tatry 1944 – 1945
  www.oslobodenie.wbl.sk
 • Klub priateľov Francúzska a Slovenska Žilina
  www.klubvtn.info/franslo.htm