Výzvy a výberové konania

. Výberové konanie na opravu zadnej fasády budovy Štúrova ul. 8, Bratislavana stiahnutie

. Výzva pre verejné obstarávanie – tlač knihyna stiahnutie

. Výberové konanie na šéfredaktora Bojovníka a zostavovateľa Ročenky odbojárov 2021na stiahnutie

. Výberové konanie na tlač Ročenky 2020 na stiahnutie

. Výberové konanie na tlač Ročenky 2019 na stiahnutie

. Výberové konanie na tlač Ročenky 2018na stiahnutie

. Výberové konanie na tlač Ročenky 2017 na stiahnutie

. Výberové konanie na tlač Ročenky 2016 – na stiahnutie

. Výberové konanie na tlač Ročenky 2015na stiahnutie