Vítame Vás na stránke Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

Pozývame na oslavy SNP v regiónoch

20.august

26.august

27.august

28.august

29.august

30.august

Vyzývame účastníkov osláv SNP na Jankovom vŕšku, aby sa pridali k Pochodu Nesmrteľného pluku a tak vyjadrili úctu svojim predkom. Pochod sa uskutoční o 15.45 od schodov pri mohyle cez položenie venca do mohyly na symbolický cintorín.

Príďte s fotografiami účastníkov odboja. Môžete si ich zhotoviť a priniesť sami, alebo poslať na OblV SZPB v Trenčíne. K fotografii uveďte meno a priezvisko, vek, bydlisko priameho účastníka v rokoch 1944/45 a formu zapojenia sa do protifašistického odboja (povstalecký vojak, partizán, ilegálny pracovník…). Fotografie s textom spracujeme, vytlačíme vo formáte A4 a zalaminujeme.

Fotografie a sprievodné údaje posielajte poštou na adresu OblV SZPB, Železničná 3, 911 01 Trenčín, alebo elektronicky na adresu oblvtn@szpb.sk do 22.8.2022. Spracované fotografie budú vydané pred pochodom od 15,30 do 15,45 hod pri schodoch k mohyle. Noví účastníci tohto pochodu dostanú kópiu odznaku Partizánskej brigády Jana Žižku.

Pokračujeme v odkaze našich predkov!