Prihláška za člena SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov občianskym združením vyvíjajúcim činnosť a sídliacim na území Slovenskej republiky; združuje priamych účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním,
cieľmi, programovým zameraním zväzu a Stanovami SZPB.

  1. Stiahnite si prihlášku (pdf)
  2. Vyplnenú a podpísanú prihlášku odošlite na adresu Vašej oblastnej pobočky SZPB