Dve percentá z dane pre SZPB

Vyhlasenie-dve-perc-2021_SZPB editovateľné

SZPB_Darovacia-zmluva

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti

2% daň informácia pre poukázanie dane

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov
So sídlom Štúrova 14/8, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 00177431

Vyzývame svojich členov, priateľov a sympatizantov, aby využili možnosť poukázania 2% podielu

Vyzývame svojich členov, priateľov a sympatizantov, aby využili možnosť poukázania 2% podielu
zaplatenej dane z príjmov a poskytli tak podporu pre našu činnosť v roku 2022.
SZPB bol k tomuto účelu zaregistrovaný dňa 9.11.2021 v zozname prijímateľov 2% dane v Notárskom
centrálnom registri (www.notar.sk) pod sp. zn. NCRls 39253/2021.
Aktuálne tlačivo vyhlásenia už s údajmi SZPB je možné stiahnuť zo stránky www.szpb.sk
Tlačivo po vyplnení je potrebné podať na daňovom úrade spolu s potvrdením o príjme, ktoré vystaví
zamestnávateľ v prípade, ak ste zamestnancom do 30.4.2022.
Ak ste podnikateľom podávate vyhlásenie k 2 % dani priamo v daňovom priznaní do termínu podania
daňového priznania na daňový úrad.

Za Váš príspevok a prejavenú dôveru vopred ďakujeme. Ústredná rada SZPB
Kontakt: e-mail: ekonomka@szpb.sk
telefón: 02/38104942, 0911 151512
www.szpb.sk