Predsedníctvo ÚR SZPB

Por.č.Titul, priezvisko, meno
adresa bydliska

Telefón/
mobil
Funkcia v SZPB
1.
Ing. BLAHA Benjamín
067 83  Kamienka 139

0917 945 429
OblV. SZPB Humenné
2.
JUDr. BALÁŽ Štefan
Sídlisko Rimava 11/34
979 01  Rimavská Sobota

0905 848 870
OblV. SZPB Rimavská Sobota
3.MUDr.  ČOMBOR Igor, PhD.
Makovického 1626/14
034 01  Ružomberok
0905 535 242
OblV. SZPB Ružomberok
4.
RSDr.  DROTÁR  Juraj
ul. Hlinská 9
010 01  Žilina
0904 576 204
podpredseda ÚR SZPB, OblV. SZPB Žilina
5.
Mgr. GERGEĽOVÁ Monika
Mieru 5
044 14  Čaňa
0915 968 041
OblV. SZPB Košice
6.PhDr. KRNO Martin
Holubyho 1
811 03  Bratislava

0905 333 482
OblV. SZPB Bratislava
7.Ing. KUNA Karol
Fándlyho 14
811 03  Bratislava
0903 437 845
predseda HOSk partizánov
v SNP a zahraničí
8.
Ing. LACKO Norbert
Brezová 14
900 24 Veľký Biel
0902 964 009
podpredseda ÚR SZPB
9.
Docv. PhDr. Viliam Longauer, CSc.
Plánky 1672/43
943 57  Bratislava
0911 716 451
tajomník ÚR SZPB
10.Ing. PACEK Ján
Pri ihrisku 5
976 96  Medzibrod

0905 862 753
OblV. SZPB Banská Bystrica
11.Ing. SEČKÁR  Pavol, PhD.
Partizánska cesta 46
974 01  Banská Bystrica
0903 227 044
predseda SZPB