Dňa 8. decembra 2016 formou pracovného otvorenia Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov posúdila a vo výslednej podobe a tvare exponátov a prezentovanej umeleckej tvorby akceptovala podoby stálej expozície Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Je venovaná pokrokovým a národným tradíciám, ako aj formovaniu a vývinu protifašistických organizácií a hnutia po oslobodení. Slávnostné otvorenie expozície sa uskutočnilo dňa 20. decembra 2016. Ide o vlajkový, vzácny a atraktívny expozičný celok, ako aj dokumentačný tvar a súbor výberovej filmotéky.
Od záveru decembra 2016 je stála expozícia, nazvaná príznačne Za slobodu!, v plnej miere k dispozícii širokej kultúrnej verejnosti – najmä odbojárskej obci, ale aj študentom stredných a vysokých škôl, odborníkom a aktívom profilových záujmových, spoločenských a nadačných inštitúcií, ale aj protifašisticky orientovaných pokrokových politických strán a hnutí.
Prehliadka expozície, ktorá je výsledkom pozoruhodného odborného úsilia predstaviteľov a ústredných orgánov SZPB, ako aj aktívu popredných odborníkov. Vyžaduje si sústredenú pozornosť návštevníka v časovo adekvátnom rozsahu. V prípade záujmu o jej organizovanú prehliadku je vhodné a potrebné dohodnúť aj výber filmového alebo televízneho dokumentu alebo hraného filmu ako súčasť prezentácie expozičného celku. Prehliadku expozície je možné termínovo a časovo dohodnúť telefonicky alebo mailom,
a to najneskôr 2 dni pred uvažovaným termínom, a to priamo so zostavovateľom a kurátorom expozičného celku PhDr. Ladislavom Skrakom /mobil – 0908 773 693, e-mail: lacoskrak@mail.t-com.sk alebo klubszpb@gmail.com/.

PhDr. Ladislav Skrak, tajomník
Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB

Stála expozícia Za slobodu! vznikala pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica, resp. na jej vzniku aktívne participovali RTVS, Slovenský filmový ústav, Slovenský národný archív, Múzeum SNP v Banskej Bystrici a Klub výtvarných umelcov a teoretikov. Slávnostnou, protokolárnou formou našu stálu expozíciu v priebehu roka 2017 navštívilo viacero významných hostí – v rámci zasadnutia v Bratislave Predsedníctvo Fédération Internationale des Résistants /FIR/, Klub generálov SR, pracovníci a žiaci – deti pracovníkov Veľvyslanectva SR, veľvyslanci Ruskej federácie a Kubánskej republiky, veteráni Veľkej vlasteneckej vojny z Ruskej federácie a Ukrajiny, ale aj predstavitelia Slovenského národného archívu, Múzea Ľudovíta Štúra, Komisia učiteľov, žien a mládeže, aktív Klubu umelcov, spisovateľov a historikov pri ÚR SZPB, ale aj predstavitelia Matice slovenskej. Spolu so svojimi učiteľmi a ako odmenu expozíciu navštívili aj žiaci vyšších ročníkov základných škôl z Bratislavy, ďalej početné delegácie členov SZPB – účastníci osláv oslobodenia Slovenska /Zvolen, Žiar nad Hronom, Banská Bystrica, Ružomberok, atď./,
ale tiež predsedovia výborov Národnej rady SR pp. Jarjabek a Petrák, predseda poslaneckého Klubu SNS p. Bernaťák, atď.


Od 18. mája 2017 je plne funkčná Knižnica SZPB. Katalóg disponibilných kníh je možné nahliadnuť na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice: mask.snk.sk. Je nutné zvoliť pritom prehliadanie dokumentov, ďalej knižnica-lokácia a nájsť subjekt – Knižnica SZPB.
Pri prezeraní jednotlivých knižných titulov je vpravo hore adresa – klubszpb@gmail.com, cez ktorú je možné objednávať knižné tituly. Na komunikovanie so správcom knižnice PhDr. Ladislavom Skrakom je vytvorená mailová adresa expozicia.kniznica@szpb.sk.