Friedrich Ebert Stiftung (www.fes.sk) na Slovensku a dvojtýždenník antifašistov Bojovník (www.bojovnik.eu) dnes spúšťajú internetový kvíz Odhaľ nácka. Deje sa tak pri príležitosti 80. výročia vydania vládneho nariadenia č. 198/1941 Slov. z. o právnom postavení Židov, ktoré vošlo do dejín ako Židovský kódex. Na návrh vtedy nezávislého poslanca Roberta Fica Národná rada SR 31. októbra 2001 určila 9. september za nový pamätný deň SR – Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

Internetový kvíz Odhaľ nácka je príspevkom k boji proti rasizmu, antisemitizmu, pravicovému extrémizmu a všetkým formám spoločenskej neznášanlivosti. Jednoduchou a atraktívnou formou umožňuje stredoškolákom, ktorí sú hlavnou cieľovou skupinou tejto aktivity, zorientovať sa v spleti neznášanlivých výrokov politikov a odhaliť v ich myslení a konaní extrémistické motívy. Uvedomujeme si, že jeden výrok nemožno považovať za úplnú charakteristiku človeka, ale aj jeden výrok odhaľuje jeho rozmýšľanie a latentnú náklonnosť.

„Neofašizmus a neonacizmu a predovšetkým dnešný antisemitizmus je iný ako ten z obdobia 2. svetovej vojny,“ upozorňuje predseda Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Pavol Sečkár. „Je rafinovaný, modernizovaný. Ťaží z problémov. Pomenováva ich, hľadá vinníkov, ale ak vôbec nejaké riešenia ponúka, sú založené na násilí, nenávisti a diskriminácii.“

Kvíz obsahuje 18 výrokov, ku každému sú štyri možnosti. Po označení autora výroku sa objaví informácia o správnej odpovedi a krátky text s fotkou, ktorý súťažiacich oboznámi s dobovým kontextom výroku a jeho obsahu.

Kvíz trvá do 9.10.2021 a študenti stredných škôl, ktorí ho absolvujú, budú zaradení do losovania o možnosť účasti na exkurzii do bývalého koncetračného tábora Auschwitz – Birkenau, v ktorom Múzeum SNP prevádzkuje slovenskú národnú expozíciu. Každý z vyžrebovaných si na exkurziu môže zobrať ešte dve kamarátky alebo kamarátov. Organizátori hradia všetky náklady spojené s exkurziou.

Adresa kvízu je https://odhal-nacka.sk

Friedrich Ebert Stiftung a dvojtýždenník antifašistov Bojovník ďakujú za pomoc a podporu denníku Pravda a Múzeu SNP. Vydavateľom novín Bojovník je Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB). 

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Róbert Žanony, zanony@fes.sk, mobil: +421 907 753 804

Ján Rohár, media@szpb.sk, mobil: +421 910 257 665