Vzhľadom k dlhodobej spolupráci SZPB s Múzeum SNP okrem iného deklarovanou zmluvou o vzájomnej spolupráci podpísanou 2.12. 2019 a v spojitosti s touto tradíciou, dlhoročnou skúsenosťou považujeme za vhodné aby Múzeum SNP v Banskej Bystrici naďalej zostalo ako kultúrno-historická inštitúcia. Zastávame názor aby sa zriadovateľská pôsobnosť Ministerstva kultúry voči Múzeu SNP nemenila.

Predsedníctvo ÚR SZPB

Bratislava, 12.5. 2021