Slovenský zväz protifašistických bojovníkov sa dištancuje od výrokov Jána S. z Trenčína na margo vojenskej agresie proti Ukrajine. Tieto nezmyselné výroky boli súčasťou súkromnej komunikácie medzi Jánom S. a šéfredaktorom mesačníka Obrana, resp. ministrom J. Naďom. Nie sú v súlade s postojom vedenia Zväzu ani jeho oblastných orgánov v Trenčíne k tomu vojenskému konfliktu.

Ján S. svoje emaily nekonzultoval s nikým z vedenia SZPB. SZPB má viac než 18-tisíc členov a nenesie zodpovednosť za individuálne výroky každého z nich. Až po identifikácii Jána S. samotným ministrom J. Naďom, vedenie Zväzu mohlo v tejto veci podniknúť určité kroky. O prípadnom vylúčení člena v takýchto prípadoch však na základe platných Stanov SZPB rozhoduje iba príslušná základná organizácia. A tá na zvolanej schôdzi urýchlene konala. Dnes už Ján S. nie je členom SZPB.

Pokiaľ ide o postoj SZPB k ruskej agresii na Ukrajine, vedenie Zväzu prijalo vyhlásenie ostro kritizujúce tento krok RF už predobedom 25. februára 2022, teda niekoľko hodín pred Národnou radou SR. Bolo poskytnuté TA SR a SITA, ktoré ho následne uverejnili na svojej sieti. SZPB vyzval Ruskú federáciu, aby ihneď zastavila vojenské akcie, stiahla svoju armádu z územia Ukrajiny a aby sa vzájomné spory medzi štátmi riešili prostredníctvom mierových rokovaní. Toto vyhlásenie následne jednomyseľne podporila Ústredná rada SZPB.

Keď sa predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa po desiatich dňoch pokúsil v médiách spochybniť fakt, že vedenie SZPB  prijalo stanovisko k vojne na Ukrajine, Zväz ihneď uverejnil dementi. To bolo publikované s následným komentármi novinárov vo viacerých ústredných denníkoch a týždenníkoch. Veríme, že v budúcnosti si pán minister Naď overí takéto fakty, aby sa na verejnosti neblamoval obdobnými nepravdivými tvrdeniami.

Predsedníctvo ÚR SZPB

Bratislava 8. júna 2022