Viete odhaliť nácka? Vyskúšajte si to v novom internetovom kvíze

Friedrich Ebert Stiftung (www.fes.sk) na Slovensku a dvojtýždenník antifašistov Bojovník (www.bojovnik.eu) dnes spúšťajú internetový kvíz Odhaľ nácka.