Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ostro protestuje proti udeleniu vyznamenania in memoriam Rad Ľudovíta Štúra I. bývalým členom Bielej légie Albertovi Púčikovi, Antonovi Tunegovi a Eduardovi Tesárovi.

Členovia 19 tisícovej protifašistickej organizácie, ktorá sa hlási práve k Štúrovskému odkazu boja za slobodu Slovákov, Slovenské národné povstanie uznáva a háji ako vzor a príklad hrdinstva národa v boji proti fašistickej okupácii. Organizácie, ktorá uctieva obete a hrdinstvo slovenského ľudu v boji za oslobodenie od fašizmu počas  Druhej svetovej vojny, sme hlboko znepokojení týmto počinom hlavy štátu.

Absolútne sa nestotožňujeme s tým, že boj proti komunistickej ideológii sa stáva aj bojom proti antifašizmu a snahami o prepisovanie dejín.

Navrhujeme aby do komisie pre udeľovanie štátnych vyznamenaní boli menovaní aj zástupcovia Ústavu pamäti národa a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ostro protestuje proti udeleniu vyznamenania in memoriam Rad Ľudovíta Štúra I. bývalým členom Bielej légie Albertovi Púčikovi, Antonovi Tunegovi a Eduardovi Tesárovi.

Členovia 19 tisícovej protifašistickej organizácie, ktorá sa hlási práve k Štúrovskému odkazu boja za slobodu Slovákov, Slovenské národné povstanie uznáva a háji ako vzor a príklad hrdinstva národa v boji proti fašistickej okupácii. Organizácie, ktorá uctieva obete a hrdinstvo slovenského ľudu v boji za oslobodenie od fašizmu počas  Druhej svetovej vojny, sme hlboko znepokojení týmto počinom hlavy štátu.

Absolútne sa nestotožňujeme s tým, že boj proti komunistickej ideológii sa stáva aj bojom proti antifašizmu a snahami o prepisovanie dejín.

Navrhujeme aby do komisie pre udeľovanie štátnych vyznamenaní boli menovaní aj zástupcovia Ústavu pamäti národa a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.